Więcej inforamcji. Przewiń w dół.
Klasztor w Batalha w Portugalii

Przykład architektury gotyku i stylu manuelińskiego. Sklepienie i łuki przyporowe krużganku królewskiego – zwanego również Krużgankiem Jana I.