Pobierz program Sudoku Killer

Najnowsza wersja 1.3 programu Sudoku Killer. Kliknij pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.


Pobierz programChangelog - Historia zmian programu Sudoku Killer.

Wersja 1.3

 • Dodano przycisk "Zapisz PDF". Pozwala zapisać biezące sudoku do pliku pdf. Dzięki temu możesz je wydrukować.
 • Pobownie zwiekszono bazę gotowych sudoku. W wersji 1.3 jest 150 sudoku czekających na Ciebie plansz.
Obrazek zrzutu ekranu wersji 1.2

Wersja 1.2

 • Usprawniono algorytm rozwiązywania. Program dostał możliwośc wycofania się z obranej drogi rozwiązania, dzięki temu rozwiązuje nawet najtrudniesze sudoku.
 • Dodano nową funkcjonalność. Przycisk: "Drzewo rozwiązania". Po naciśnięciu pokazuje w polu listowym kolejne kroki jekie trzeba wykonać do rozwiązania całości sudoku.
 • Dodano opcję "Wypisz możliwe". Po zaznaczeniu checkboxa, pod planszą sudoku wyświetla się informacja o możliwych cyfrach do wprowadzenia.
 • Wyeliminowano sporadyczne błędy w działaniu przycisków "podpowiedz możliwe" "następna" i "poprzednia" podpowiedź.
 • Poprawiono i porzadkowano działanie wszystkich buttonów w zakresie aktywny/nieaktywny.
 • Zwiekszono bazę gotowych sudoku. W wersji 1.2 jest, aż 116 gotowych sudoku do rozwiązania
Obrazek zrzutu ekranu wersji 1.2

Wersja 1.1

 • Zostały wyeliminowane błędy związane ze zmianą wzorca początkowego sudoku. Zlikwidowano możliwość nadpisania wzorcowego sudoku. Obecnie zmodyfikowany wzorzec można jedynie zapisać jako nowe sudoku lub przywrócić.
 • Dodano nową funkcjonalność. Przycisk: "Wróc do wzorca" - umożliwia wykasowanie wprowadzonych zmian na wzorcowym sudoku.
 • Zwiekszono bazę gotowych sudoku o 100%. Jest już dwadzieścia :)
Obrazek zrzutu ekranu wersji 1.1

Wersja 1.0

Premierowa wersja programu Sudoku Killer. Poniżej przedstawiam listę najważniejszych funkcjonalności programu w tej wersji:

 • Przycisk "Nnowe puste". Umożliwia wprowadzanie na pustej planszy całkowicie nowego sudoku. Można wymyślić i stworzyć swoje własne sudoku. Progam podpowie czy jest ono poprawne i ma rozwiazanie. Można przepisać sudoku z gazety lub książki - program wskaże kolejność rozwiązywania.
 • Przycisk "Otwórz losowe". Po naciśnięciu zostaje otworzone losowe sudoku z zapisanej bazy gotowych wzorców.
 • Przyciski "Zapisz", "Usuń" pozwalają na zapisywanie i usuwanie każdego sudoku jakie zostało wpisane do bazy programu.
 • Przycisk "Rozwiąż". Rozwiązanie całego sudoku jednym kliknęciem. Po naciśnięciu przycisku wyświetla się rozwiaznie.
 • Przycisk "Podpowiedz możliwe". Wciśnięcie powoduje wyświetlenie cyfr które można wpisac do sudoku w bieżącym kroku rozwiązania.
 • Przyciski ">>" następny, "<<" poprzedni - podpowiadają po jednej cyfrze z rozwiązania sudoku. Użycie ">>" podpowiada kolejną możliwą cyfrę.
 • Opcja "Koloruj te same". Po zaznaczeniu kolorowane są na planszy takie same cyfry na których znajduje się kursor. (np. wszystkie trójki)
Obrazek zrzutu ekranu wersji 1.0