Sposoby na rozwiązanie sudoku.

Poszukiwanie samotnej cyfry.

Sudoku to prosta i przyjzna układanka. Należy uzupełnić wszystkie puste pola diagramu cyframi od 1 do 9. Cyfry nie mogą sie powtarzać w linii poziomej, w lini pionowej oraz małych kwadratach 3x3.

W poprawnym rozwiązaniu cyfry nie mogą się powtarzać w lini poziomej, czyli w jednej lini nie może być dwóch 1 lub dwóch 2 itd.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać poziomie.

Cyfry nie mogą się powtarzać też w lini pionowej.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać w pionie.

Ostatnia zasada - cyfry nie mogą się powtarzać w kwadratach. Na rysunku zaznaczono pierwszy kwadrat, ale każdy z dziewięciu kwadratów 3x3 musi zawierać cyfry od 1 do 9. Nie może być dwóch 1 czy, dwóch 2 itp.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać w lini poziomej.