Sudoku Killer dla systemu Windows

Pobierz program Sudoku Killer

Najnowsza wersja 1.1 programu Sudoku Killer. Kliknij pobierz i zainstaluj na swoim komputerze.

Pobierz program


Zasady rozwiązywania Sudoku

Sudoku to prosta i przyjzna układanka. Należy uzupełnić wszystkie puste pola diagramu cyframi od 1 do 9. Cyfry nie mogą sie powtarzać w linii poziomej, w lini pionowej oraz małych kwadratach 3x3.

W poprawnym rozwiązaniu cyfry nie mogą się powtarzać w lini poziomej, czyli w jednej lini nie może być dwóch 1 lub dwóch 2 itd.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać poziomie.

Cyfry nie mogą się powtarzać też w lini pionowej.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać w pionie.

Ostatnia zasada - cyfry nie mogą się powtarzać w kwadratach. Na rysunku zaznaczono pierwszy kwadrat, ale każdy z dziewięciu kwadratów 3x3 musi zawierać cyfry od 1 do 9. Nie może być dwóch 1 czy, dwóch 2 itp.

Zasady sudoku - cyfry nie mogą się powtarzać w lini poziomej.

Ile jest możliwych kombinacji Sudoku

W 2005 r. matematycy Bertram Felgenhauer z politechniki w Dreźnie oraz Frazer Jarvis z uniwersytetu w Sheffield udowodnili, że istnieje 6 670 903 752 021 072 936 960 różnych poprawnych plansz sudoku. Po utożsamieniu wersji różniących się permutacją cyfr, wierszy, lub kolumn, oraz powstałych przez odbicia i obroty, pozostaje 5 472 730 538 plansz. Ciekawostką jest, że aby rozwiązać sudoku, potrzeba mieć podanych minimum 17 cyfr w całym diagramie, inaczej rozwiązanie będzie niejednoznaczne.

Źródło: Wikipedia

Changelog

Wersja 1.1

  • Zostały wyeliminowane błędy związane ze zmianą wzorca początkowego sudoku. Zlikwidowano możliwość nadpisania wzorcowego sudoku. Obecnie zmodyfikowany wzorzec można jedynie zapisać jako nowe sudoku lub przywrócić.
  • Dodano nową funkcjonalność. Przycisk: "Wróc do wzorca" - umożliwia wykasowanie wprowadzonych zmian na wzorcowym sudoku.
  • Zwiekszono bazę gotowych sudoku o 100%. Jest już dwadzieścia :)

Wersja 1.0

Premierowa wersja programu Sudoku Killer. Poniżej przedstawiam listę najważniejszych funkcjonalności programu w tej wersji:

  • Przycisk "Nnowe puste". Umożliwia wprowadzanie na pustej planszy całkowicie nowego sudoku.
  • Przycisk "Otwórz losowe". Po naciśnięciu zostaje otworzone losowe sudoku z zapisanej bazy gotowych wzorców.